Labirinto Quessada

Explora

Descobre

Camiña

“Aínda que me declare inmortal,
podo ter un día tonto e morrer,
o mesmo que a miña muller,
e deixámoslle todo a Galicia.”

O Proxecto

Labirinto Quessada son unhas memorias faladas por unha cidade. Un repositorio dixital sobre os recordos que se gardan nese labirinto medieval que son rúas de Ourense e que teñen que ver con Quessada e o seu xeito de estar no mundo.
Labirinto Quessada tamén será o primeiro paso cara a constitución dun verdadeiro Museo Virtual, onde acceder ao legado artístico de Xaime Quessada e de Xaime Quesada Blanco.

O Equipo

Óscar Penín - Coodinación e deseño de contidos
Uxío Novoneyra - Produción
Sergi Hernández - Deseño e arquitectura web
Alba Rubín - Fotografía